ICU | Foundation   volunteering guesthouse GrassRootz Adventures Afrika Festival Nijmegen KREC

Missie
Door een geheel-concept van basiseducatie, tot praktijkonderwijs en microkredieten aan te bieden wil ICU mensen de mogelijkheid bieden zichzelf permanent in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Tevens wil ICU andere organisaties die soortgelijke doelen nastreven ondersteunen in hun werkzaamheden door het aanbieden van consulten. Hierin neemt ICU de positie van intermediair die zowel kennis van de Westerse als Ugandese cultuur heeft. Daarmee wordt een brug gebouwd tussen donor en doelgroep.

Ditzelfde geldt voor het in contact brengen van de Westerse en Ugandese wereld. ICU wil deze twee op zorgvuldige en verantwoorde wijze met elkaar verbinden. Door het faciliteren van kort- en langdurige ontmoetingen en het daarbij delen van kennis en ervaring met elkaar wordt men in de gelegenheid gesteld zichzelf en haar wereldbeeld te ontplooien.

Visie
Het benutten van Uganda’s potenties en mogelijkheden tot ontwikkeling, door een combinatie van financiële ondersteuning en het bieden van uitdagingen. Kennisverrijking en vergroting van bewustzijn zijn zaken die met geen mogelijkheid verkocht of afgepakt kunnen worden. Tegelijkertijd zijn dit zaken die mensen zelfstandig, onafhankelijk en zelfvoorzienend maken.

Veel organisaties werken in Uganda aan soortgelijke doelen en ICU wil hen daarin ondersteunen. Op die manier kan op een constructieve wijze samengewerkt worden en kan de Ugandese bevolking meer en betere ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden.

Tevens ziet ICU het belang in van bewustmakingsprocessen omtrent globalisering. Deze kunnen een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van iedere wereldburger. Begrip voor en inlevingsvermogen in onbekende situaties en vaardig zijn in het conceptualiseren hiervan spelen hierin een bijzonder grote rol.

Comments are closed.