ICU | Foundation   volunteering guesthouse GrassRootz Adventures Afrika Festival Nijmegen KREC

achtergrond

Achtergrond Afrikafestival

Ons aller roots liggen in Afrika. Zowel de Australopithecus afarensis (bv Lucy: 3,2 miljoen jaar geleden) als de moderne mens, Homo Sapiens (vanaf 200.000 jaar geleden). De grondslagen van onze muziekritmes komen er vandaan: jazz, blues, salsa, rumba. Grote schilders als Picasso lieten zich er inspireren. En we halen er veel van onze grondstoffen vandaan: goud, uranium, coltan, diamant.

Afrika is rijk, of beter gezegd: wàs rijk. De rijkdommen als goud, ivoor, rubber en spierkracht trokken avonturiers, predikanten, slavenhandelaren en later zelfs hele naties aan. We dumpten er afval en testten er medicijnen uit. Het gevolg is een overheerst, afhankelijk en geplunderd continent.

Afrika is nu arm, of meer precies: veel landen in Afrika zijn arm. Op de Human Development Index 2014 zijn de laatste 18 landen allemaal Afrikaans. Er is nog steeds veel ellende als ziekte en oorlog. Wat ons Ministerie van Buitenlandse Zaken betreft, is het ook nog eens het meest ‘rood ingekleurde’ (onveilige) werelddeel. Dit alles wordt ondersteund door de media die onze angst voor Afrika aanwakkeren met louter negatieve beelden: ebola, terrorisme en bootvluchtelingen.

Anderzijds liggen 5 van de 10 economisch snelst ontwikkelende landen in Afrika. De democratiseringstendens is onomkeerbaar: tussen 1990 en 2012 steeg het aantal democratieën van 4 naar 17 en tegelijkertijd daalde het aantal autocratisch bestuurde landen van 41 naar 3. Verschillende innovaties hebben in Afrika plaatsgevonden. Te beginnen bij de ijzerverwerking lang geleden en voorlopig eindigend bij het gebruik van mobiele telefonie bij betalingen.

Afrika is het dichtst bijzijnde continent, slechts een smalle zee scheidt ons. Toch lijken we het steeds meer de rug toe te keren. We willen er niets mee te maken hebben. We overwegen zelfs de bootjes waarmee de vluchtelingen onze kant op komen, te vernietigen.

Wij, organisatoren, vinden het de moeite waard om Afrika niet de rug toe te keren. Wij blijven er met onze reizen naartoe gaan. Via contacten met ondernemende, optimistische en sterke Afrikanen denken we het (voor)oordeel over dit continent te keren. Dat is ons doel. En een van de manieren waarop we dit willen bereiken is het in ere herstellen van het Afrikafestival in het Thiemepark in Nijmegen.

Wie zijn wij? We zijn drie kleinschalige reisorganisaties: Grassrootz, Fair2 en Fairweggistan, in samenwerking met cultuurcafé Thiemefoyer. Op het festivalterrein kun je kennismaken met andere kleinschalige reisorganisaties. Samen promoten wij het ‘Nieuwe Reizen’.

Comments are closed.