ICU | Foundation   volunteering guesthouse GrassRootz Adventures Afrika Festival Nijmegen KREC

 

Volunteering

Internationaal Contact Uganda is een overkoepelende organisatie die als basis dient voor de werkzaamheden van 5 sub-organisaties. Uiteindelijk doel van de activiteiten die hierbinnen plaatsvinden is het scheppen van mogelijkheden tot ontwikkeling en bewustwording voor zowel Ugandezen als niet-Ugandezen.

Vanuit ICU Service Centre wordt advies, begeleiding en projectmanagement aangeboden aan organisaties. ICU Volunteering biedt een platform voor vrijwilligers en projecten die hier aanspraak op willen maken. Om deze vrijwilligers en andere belangstellenden een veilig en betaalbaar onderkomen te bieden, worden door ICU Guesthouses op verschillende plekken binnen Uganda slaapplekken aangeboden. Tevens wil ICU iedere bezoeker van Uganda de mogelijkheid bieden het echte Uganda te ervaren. Vanuit dat doel worden door Grassrootz Adventures expedities en rondreizen waarbij de nadruk ligt op community tourism.

Voor meer informatie : www.grassrootzadventures.com

Al deze activiteiten staan op zich, maar zijn tegelijkertijd nauw met elkaar verbonden. Inkomsten die ICU verwerft uit haar werkzaamheden komen uiteindelijk voor een groot deel ten goede aan ICU’s community building project ‘Jjaja Bbanga Community Organization‘. Op die manier opereert ICU als zelfstandige, onafhankelijke en zelfvoorzienende organisatie. Daarbinnen wordt ontwikkeling van een gemeenschap in het zuid-westen van Uganda gerealiseerd en worden individuen en organisaties met elkaar en met Uganda in contact gebracht.

Comments are closed.