ICU | Foundation   volunteering guesthouse GrassRootz Adventures Afrika Festival Nijmegen KREC

 

Volunteering

De gevolgen van de globalisering zijn over de hele wereld zichtbaar. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen op alle verschillende gebieden van de wereld. Onderontwikkelde gebieden zoals Uganda leiden enerzijds onder het consumptiepatroon van de westerse wereld. Anderzijds kan deze gebieden mogelijkheden tot ontwikkeling geboden worden door samenwerking te realiseren.

In de wereld van vandaag is het noodzakelijk om mondiaal samen te werken. Om kennis te delen, om ervaring te delen en een gemeenschappelijk bewustzijn te creëren. Het samenbrengen van de westerse en niet-westerse wereld behoeft daarom prioriteit.

ICU Volunteering biedt hier een constructieve bijdrage aan. Een groot netwerk aan projecten waarin uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën plaatsvindt biedt hier de basis voor. ICU Volunteering bindt individuen van over de hele wereld aan uiteenlopende projecten verspreid over Uganda. Een selectie van projecten waarin beide partijen zich kunnen ontwikkelen en daarmee iets aan elkaar hebben is daarin kenmerkend. Daarbij past het vermijden van zogenaamde knuffelprojecten.

Realistisch idealisme is een kreet die uitstekend samenvat waar ICU Volunteering voor staat. Vrijwilligerswerk is niet alleen maar leuk, maar kan soms bijzonder heftig, confronterend en zelfs frustrerend zijn. Hierbij hoort passende begeleiding en voorbereiding, waarin ICU Volunteering een actieve rol inneemt.

Comments are closed.